Strona główna Poradniki Mechanika Ataki

Ataki

Ataki są najbardziej podstawową cechą walk pokemon – każdy pokemon może znać zestaw do 4 ruchów, przy użyciu których może walczyć z innymi stworkami.

Każdy atak posiada kilka podstawowych statystyk, są nimi:

Kategoria ataku:

FizyczneZadają obrażenia zależne od Ataku atakującego i Defense’a broniącego
Specjalnezadają obrażenia zależne od Sp. Atk atakującego i Sp. Def broniącego
StatusoweNie zadają obrażeń, lecz aktywują rożne efekty.

Base Power – podstawowa wartość siły ataku, nie posiadają jej ataki statusowe jak również ataki, których siła nie jest związana z atakiem ani atakiem specjalnym używającego go pokemona (np. Seismic Toss, Counter)

Power Points – ilość PP definiuje ile razy pokemon może użyć danego ruchu bez użycia przedmiotów regenerujących pp, lub wyleczenia między walkami, gdy wszystkie ruchy pokemona mają 0PP używa on ataku Struggle, przy użyciu którego traci duże ilości swojego HP. Ilość punktów PP danego ataku można zwiększyć przy użyciu przedmiotów takich jak PP Up czy PP Max do 160% domyślnej wartości (PP Up zwiększa o 20% bazowej wartości, a PP Max od razu o 60%).

Celność – szansa na trafienie danym atakiem, większość ataków ma bazową celność 100%, jednak część ma niższą, a część ataków ignoruje ten parametr i trafia zawsze jeżeli jest to możliwe.

Typ ataku – określa jak skuteczny będzie atak przeciwko pokemonowi danego typu, dodatkowo jeśli typ ataku pokrywa się z typem pokemona, jest on wzmocniony tzw. Same Type Attack Bonus., który zwiększa jego siłę o 50%.

Efekt drugorzędny – dodatkowy efekt ataku, można tu wyróżnić dwie kategorie:

Pierwsza to tzw. „dodatkowe efekty” o określonej szansie na wystąpienie jak obniżenie statystyk przecinika (np. obniżenie Sp.Def na Shadow Ballu), podwyższenie statystyk używającego go pokemona (np. podwyższenie Ataku po użyciu Meteor Mash) czy wywołanie statusu (np. freeze na Ice Beam czy flinch na Rock Slide), na które mogę wpływać abillity takie jak Sheer Force, Serene Grace czy Shield Dust.

Druga kategoria to inne efekty charakterystyczne dla danego ataku jak kradzież HP, recoil, czy obniżenie statystyk atakującego pokemona.

Priorytet – modyfikator kolejności ruchu. Każdy atak ma swoją wartość priorytetu, podstawowy priorytet ma wartość 0. Kolejność ruchu pokemonów jest zależna w pierwszej kolejności od priorytetu, pokemon używający ataku z wyższą wartością priorytetu użyje ruchu pierwszy, jeśli dwa pokemony używają ataku z równym priorytetem pierwszy zaatakuje pokemon z wyższą szybkością.

Przykładowo:

Breloom 200 Speed i Garchomp 250 Speed, ten pierwszy używa Bullet Seed, a Smok Dragon Claw. Pierwszy ruchu użyje Rekin, ponieważ jego Speed jest większy niż Brelooma. Zmieńmy teraz atak Brelooma na Mach Punch. Teraz pierwszy swój ruch wykona pokemon typu grass, ponieważ mimo iż ma mniej Speeda, Mach Punch posiada modyfikator Priorytetu o wartości +1.

Ataki statusowe zamiast zadawać obrażenia mają na celu odwrócić warunki walki na naszą korzyść, zwiększyć statystyki naszych pokemonów, obniżyć statystyki pokemonów przeciwnika, zmienić sytuacje na polu bitwy( Pogody, Tereny, Hazardy), czy nałożyć na przeciwnika jakiś status specjalny.

Modyfikatory ataków, to efekty zmieniające ilość obrażeń zadanych przez pokemona. Należą do nich:

Zmiany statystyk – obniżenie/zwiększenie danej statystyki, każda statystyka może zostać zwiększona lub obniżona o maksymalnie 6 stopni.

Cios krytyczny – występujący losowo bonus do siły ataku, bazowo szansa na uderzenie ciosem krytycznym wynosi 6.25% i może zostać zwiększona.

Same Type Attack Bonus– wspomniany wcześniej modyfikator wzmacniający ataki jeśli typ ataku pokrywa się z typem pokemona.

Burn – ten status specjalny obniża o połowę zadane przez pokemona obrażenia wywołane atakiem fizycznym.