Strona główna Poradniki Mechanika Statusy

Statusy

Statusy to nieodłączny element walk pokemon czy to wywołane celowo czy przez rng, zazwyczaj skuteczne granie nimi i na około nich jest kluczem do wyrobienia dobrej strategii a w skutku wygrywania walk.

Statusy dzielą się na kilka kategorii:

"Stałe"Nie znikają mimo zmiany Pokemona lub skończenia walki. Mają oznaczenie przy pasku życia podczas walki (np. Burn), jeden pokemon może być dotknięty tylko jednym takim efektem. Statusy te mogą być leczone przez Rest, Aromatherapy/Heal Bell (leczą statusy stałe ze wszystkich pokemonów w party), Natural Cure (pokemon z taką zdolnością wyleczy status zmiany się podczas walki) i trzymane jagódki.
"Lotne"Znikają po zakończeniu walki, określonej ilości tur lub zmianie. Nie są oznaczone żadnym znacznikiem (np. Confuse), jeden pokemon może być dotknięty różnymi takimi statusami.

Statusy „stałe”

NazwaSkrótWyjaśnie
BurnBRNZmniejsza o połowę zadawane fizyczne obrażenie pokemona dotkniętego tym statusem, a dodatkowo na końcu każdej tury traci 1/16 (VII generacja) lub 1/8 (od I do VI generacji) życia. Pokemony posiadające ability Water Veil, lub będące typu ognistego nie mogą być dotknięte tym statusem, a pokemony z ability Heatproof otrzymują od niego mniejsze obrażenia. Przykładowe ruchy mogące wywołać ten status: Will-o-Wisp, Scald, Fire Punch.
FreezeFRZUniemożliwia wykonanie ruchu pokemonowi dotkniętemu tym statusem, dopóki pokemon nie wydostanie się spod jego wpływu na co ma 20% szans w każdej turze. Pokemony z ability Magma Armor oraz te posiadające typ lodowy są na ten status odporne. Pokemon w tym stanie uderzony atakiem ognistym zostaje rozmrożony. Niektóre ruchy jak Flame Charge czy Scald użyte przez pokemona będącego pod tym statusem, niwelują go. Nie ma ruchu który zawsze powoduje ten stan, mogą go spowodować np: Ice Punch, Blizzard, Ice Beam.
ParalysePARObniża szybkość pokemona o 1/2(VII gen) lub 3/4 (od I do VI) i ma 25% szans na niewykonanie swojego ruchu. Pokemony elektryczne nie mogą zostać sparaliżowane, a pokemony typu Ground są na nie odporne. Przykładowe ruchy mogące wywołać ten status: Thunder Wave, Thunderbolt, Glare.
PoisonPSNTen status ma dwa rodzaje. Pierwszy “zwykły poison” z końcem każdej tury zabiera 1/8 życia pokemona, drugi “badly poisoned” zabiera w pierwszej turze 1/16 życia pokemona, a z każdą turą ta ilość się zwiększa o 1/16, tj. tura 1 -> 1/16 hp, tura 2 -> 2/16 hp, tura 3 -> 3/16 hp itd. Licznik tur resetuje się po zmianie. Pokemony typu stalowego i trującego oraz pokemony posiadające ability Immunity są odporne, a te z Poison Heal na koniec każdej tury zamiast tracić życie leczą się o ⅛ . Przykładowe ruchy wywołujące “zwykły poison” : jedna warstwa Toxic Spikes, Poison Powder, Gunk Shot. “Badly poisoned” może zostać wywołany tylko przez ruchy: Poison Fang, Toxic oraz dwie warstwy Toxic Spikes, oraz Fling użyty z Toxic Orba.
SleepSLPPokemon od wpływem tego statusu nie wykonuje swojego ruchu, trwa to od 1 do 3 tur, z szansami na wybudzenie odpowiednio 0% -tura 1, 33% -tura 2, 66% -tura 3, 100% - tura 4. Pokemony posiadające ability Insomnia są odporne na ten status. Wywołany przez Rest, status ten trwa zawsze dwie tury. Istnieją dwa ruchy, które zostaną użyte w trakcie trwania snu, Snore oraz Sleep Talk. Przykładowe ruchy wywołujące sen: Spore, Dark Void Sing.

 Najważniejsze Statusy „lotne”

StatusEfekt
FlinchJednoturowy status uniemożliwiający pokemonowi ruch, działa tylko jeśli atak powodujący Flinch, zostanie użyty zanim cel użyje swojego ataku w turze, tj. nie przechodzi na następną turę. Pokemony posiadające ability Inner Focus są na ten status odporne, a te z ability Steadfast, po sflinchowaniu otrzymują bonus do speeda. Przykładowe ruchy wywołujące Flinch: Fake Out, Dark Pulse, Waterfall.
ConfuseStatus trwający od 1 do 4 tur, podczas jego trwania pokemon ma 50% szans na uderzenie samego siebie ruchem fizycznym. Pokemony posiadające ability Own Tempo są na ten status odporne. Przykładowe ruchy powodujące ten status: Chatter, Swagger, Water Pulse.
TrappedStatus blokujący zmianę lub ucieczkę pokemona pod jego wpływem. Są na niego odporne pokemony typu Ghost. Jedynymi sposobami na wywołanie zmiany będąc pod tym statusem jest użycie jednego z ataków (Volt Switch, Baton Pass, U-turn), zostanie uderzonym jednym z ataków (Dragon Tail, Whirlwind, Roar, Circle Throw) lub trzymanie Shed Shell. Przykładowe ataki wywołujące ten efekt: Spider Web, Mean Lock, Block.
ProtectionJednoturowy status nakładany na pokemona blokujący ataki z danej grupy. Protect, Detect, Spiky Shield (przy blokowaniu ataku kontraktowego, zadaje atakującemu obrażenia w wysokości 1/8 jego życia), Baneful Bunker (przy blokowaniu ataku kontaktowego zatruwa atakującego), King Shield (przy blokowaniu ataku kontaktowego obniża atak, atakującego o dwa stopnie) bronią przed wszystkimi atakami poza Feint, Shadow Force, Hyperspace Fury, Hypersace Hole oraz Phantom Force. Istnieją też ataki blokujące dane grupy ataków, np. Quick Guard blokuje ataki z priority >0, a Wide Guard wszystkie ataki atakujące więcej niż jeden cel.

Statusy “lotne” mniej ważne są to statusy dość rzadko potykane, zazwyczaj powodowane jednym/dwoma atakami i nie się co nad nimi rozwodzić, są to m.in. efekty ataków takich jak: Leech Seed(pokemon zaseedowany traci co turę ⅛ hp, a pokemon po przeciwnej stronie pola walki jest leczony o ilość hp równą utraconemu), Curse(Pokemon traci ½ swojego życia by nałożyć klątwę zabierającą co turę przekletemu ¼ życia) , Encore(zmusza pokemona pod wpływem tego statusu do wykonywania przez 3 tury ostatnio użytego ataku), Torment(zabrania pokemonowi używania jednego ataku dwie lub więcej tur z rzędu) czy Taunt(blokuje możliwość uzywania ruchów nie zdających obrażeń na 3 tury).