Strona główna Forum Regulamin

§1 Wprowadzenie i informacje ogólne

 1. Oficjalna nazwa forum brzmi Tin Tower – strona poświęcona walkom Pokémon. Rolą forum jest zrzeszanie polskich fanów gier z serii Pokémon, ze szczególnym ukierunkowaniem na wspomniane wcześniej potyczki.
 2. Pamiętaj, by traktować każdego użytkownika forum z należytą godnością, bez względu na rangę.
 3. Użytkownicy forum nie mają obowiązku znajomości jego tematyki, jednak liczymy, że wykażą się przynajmniej minimalnym zainteresowaniem.
 4. Użytkownicy forum zgadzają się na politykę wykorzystywania plików cookies oraz okresowe otrzymywanie wiadomości prywatnych i/lub e-maili od administracji.
 5. Zamieszczane na forum posty powinny być przejrzyste, czytelne oraz możliwie wolne od błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i składniowych.
 6. Forum posiada serwer na Discordzie, na którym panuje odrębny zestaw zasad, dostępny na kanale tekstowym #regulamin. Docelową grupą odbiorców naszego serwera są osoby, które ukończyły 13 rok życia. Do serwera można dołączyć korzystając z tego linku.

§2 Obowiązki oraz uprawnienia administracji i moderatorów

 1. Kolorowa czcionka zarezerwowana jest dla moderatorów oraz administratorów, z tego powodu nie powinna być używana przez zwykłych użytkowników.
 2. Moderator nadzorujący dany dział ma prawo do podejmowania decyzji na temat ostrzeżeń, jednak istnieje możliwość odwołania do wyższych instancji (moderatorów globalnych oraz administratorów). W razie wątpliwości administracja zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania sporów.
 3. Rolą moderatorów jest panowanie nad porządkiem w powierzonych im działach.
 4. Rolą moderatorów globalnych, jak i administratorów, jest dbanie o ład na całości forum i zwracanie szczególnej uwagi na wszelkiego typu problemy między użytkownikami, moderatorami, lub użytkownikami i moderatorami.
 5. Dodatkowo rolą administracji są kwestie typowo logistyczne, jak promocja, czy aktualizacje forum.
 6. W skład administracji wchodzą:
  • Tokagero, którego główną rolą jest promowanie forum i opieka nad projektami związanymi z Tin Tower;
  • klimuk777, którego zadaniem jest dbanie o porządek i organizację na forum (jak np. stan regulaminu, który właśnie czytasz);
  • Reel, który z kolei zajmuje się kwestiami technicznymi, a także wyglądem forum i strony.
 7. Administracja ma prawo do zmian w regulaminie forum i obowiązek informowania o tym użytkowników.
 8. Administratorzy forum zastrzegają sobie prawo do hipokryzji i łamania regulaminu, jeśli uznają to za stosowne.

§3 Zasady użytkowania forum

 1. Za złamanie Regulaminu Forum, Użytkownik jest karany ostrzeżeniem wyrażanym w procentach.
 2. Użytkownik Forum może otrzymać maksymalnie pięć ostrzeżeń, każde po 20%. Po uzyskaniu 100% jest banowany na okres jednego miesiąca, lub permanentnie, w zależności od wagi wykroczeń, jakich się dopuścił.
 3. Na Forum obowiązuje całkowity zakaz wszczynania kłótni i umieszczania treści ogólnie przyjętych za niestosowne (jak pornografia czy treści nawołujące do nienawiści), bądź zabronionych przez konstytucję RP, jak np. treści pro-totalitarne.
 4. Używanie przekleństw na obszarze Forum jest dozwolone wyłącznie na Shoutboxie oraz twórczości literackiej publikowanej w dziale Fan Area, jednak nawet wówczas powinny występować w umiarkowanych ilościach (patrz punkt 5 niniejszego paragrafu).
 5. Ujednolicone definicje najpopularniejszych wykroczeń (nie są one jedynymi, jednak wymagają one szczególnej uwagi):
  • Spam – nagminne zamieszczanie tych samych, bądź lekko zmodyfikowanych treści. Nieistotne jest, czy ma to miejsce w postach, prywatnych wiadomościach, czy na Shoutboxie. Nieważne, czy są one związane z tematyką forum, czy też nie. Pod hasło „spam” podchodzi także drugi rodzaj zagadnienia: wysyłanie linków do serwisów o „niepewnej jakości” (mowa tutaj o np. hiszpańskich stronach, które oferują iPhone’y „za darmo”). To drugie karane jest natychmiastowym banem.
  • Reklamowanie stron niezwiązanych z tematyką forum – istnieje taka możliwość, jednak skorzystanie z niej wymaga zgody większości administratorów.
  • Obrażanie – uwłaczanie czyjejś godności osobistej. Stwierdzenie może być uznane za obrazę wtedy i tylko wtedy gdy ukierunkowane jest przeciw konkretnej osobie/konkretnym osobom w charakterze oświadczającym. Obrazą nie jest krytyka akcji, bądź poglądów.
  • Brak kultury osobistej – wszelkiego rodzaju zachowania uwłaczające ogólnie przyjętym normom społecznym. Przykładowo, przeklinanie na prawo i lewo wraz z sianiem fermentu.
 6. Rozmowy na Shoutboxie mają charakter luźny i niezobowiązujący, co nie oznacza że nie obowiązują na nim zasady dobrego zachowania opisane w niniejszym regulaminie.
 7. Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto. Multikonta będą banowane.
 8. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od ponoszenia odpowiedzialności za jego naruszenie.